10 de octubre de 2008

Un desig per Barcelona / Un deseo para Barcelona


CAT

Des de fa un any que venim recopilant informació, fotografies, arxius i testimonis dels quioscos i els seus llogaters o propietaris, cada vegada anem sabent més coses i amb  més detall del fonamental rol social que desenvolupen aquestes mini-estructures comercials.

Actuant una mica com els antics porters, captant els passa-volants al seu pas pels eixos comercials, creen un vincle pacificador entre el domini privat dels pisos i el dens fluxe del carrer.

Si bé alguns pateixen dificultats davant de la normativa fixada pels tecnòcrates, una bona majoria tira endavant amb marges de benefici  raonables i sobretot amb una envejable autonomia laboral.

Gràcies al suport de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i al Consell Nacional de la Cultura i les Arts de la Generalitat de Catalunya, tots els ciutadans podrem retre un homenatge públic a un patrimoni etnològic i etològic de primer ordre.

Patricia Ciriani

Octubre 2008


CAST
Desde un año que vamos compilando información, fotos, archivos, testimonios, de los quioscos y sus inquilinos o propietarios, nos vamos enterando mas concretamente del rol social fundamental que llevan estas mini-estructuras comerciales.

Que actúen un poco de porteros, o capten los transeuntes en su paso por los ejes comerciales de la ciudad, los quiosqueros crean un vinculo pacificador entre el dominio privado de los pisos y el flujo denso de la calle.

Si algunos sufren de dificultades a existir frente a normativas decididas por tecnócratas, una buena mayoría tira adelante con margenes de negocio razonables y sobre todo una envidiable autonomía de trabajo.

Gracias al respalde del Instituto de Cultural del Ayuntamiento de Barcelona y al Consell nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat de Catalunya, podremos rendir un homenaje público con todos los ciudadanos a un patrimonio etnológico y etológico de primer orden.

Patricia Ciriani

Barcelona, Octubre 2008

No hay comentarios: